Kvalitní nátěr za dobrou cenu!


2013 - Vyškov

2013 - Vyškov

Provedení výkopu kolem zákadů RD, tepelné odizolování tvrzeným polystyrénem, položení geotextílie, zásyp štěrkem do hloubky 10cm, položení drenážní roury a dosypání štěrkem do obrubníků s finálním zakončením kačírkem.